Quick คำศัพท์หรรษา & แบบฝึกหัดคัดตัวเลข + รูปร่าง

เรียนรู้คำศัพท์ รูปร่าง และตัวเลขใหม่ๆ ด้วยภาพ พร้อมแบบฝึกหัดคัดที่ท้าทาย ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 

คุณสมบัติพิเศษของซีรีส์ Quick คำศัพท์หรรษา & แบบฝึกหัดคัด 
1. ไม่น่าเบื่อ สอนคำศัพท์ใหม่ๆ สนุกสนานด้วยรูปภาพ 
2. ท้าทาย มีทั้งคำง่ายๆ และสอดแทรกคำยากลงไปด้วย 
3. เร่งการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกหัดคัด “คำ” ไม่ใช่แค่คัดตัวอักษรเหมือนเล่มอื่นๆ 
4. ดึงศักยภาพเด็กๆ ออกมาโดยเพิ่มระดับความยากของแบบฝึกหัดคัด

 

แบบฝึกหัดคัดคำ ภาพระบายสี ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 

จุดเด่นสินค้า : ศัพท์เยอะ ฝึกคัดได้ ระบายสีได้ แถมฟรีสติกเกอร์