แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ที่สอบ ก.พ. ส่วนใหญ่ทั้ง "ผู้ที่สอบผ่าน" และ "ผู้สอบไม่ผ่าน" ก็คือการไม่สามารถ "เก็ง" หรือ "คาดคะเน-คาดเดา" ได้ว่า โจทย์ที่ออกสอบในสนามสอบนั้นมีเนื้อหาบ้าง อีกทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ออกสอบก็มีเป็นจำนวนมาก 

 

ในแต่ละปีจึงมีผู้สอบผ่านที่ต้องใช้ความพยายามในการทบทวน และเตรียมตัวสอบอย่างมาก ในขณะที่ผู้ที่สอบไม่ผ่าน เพราะไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกอะไร ไม่สามารถเก็งข้อสอบได้ 


เพราะด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทางสำนักพิมพ์จึงจัดทำแนวข้อสอบเล่มนี้ขึ้นมา ด้วยการวิเคราะห์ถึงแนวข้อสอบที่สอบจริงในสนามสอบ แต่ละครั้ง แต่ละปี ว่ามีข้อสอบในลักษณะใด แนวใด ที่ออกบ่อย ด้วยการหาค่าสถิติภายใต้หลักความจริงและความเป็นไปได้ นำมาคำนวนและประมวลออกมาเป็นแนวข้อสอบเล่มนี้ ให้ทุกท่านได้เตรียมตัว เตรียมพร้อม ทดลองทำโจทย์ รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบที่คล้าย หรือใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุด

 

นี่คือหนังสือที่ทำยอดจัดจำหน่ายได้มาก เพราะมีจุดขายคือรวมข้อสอบ ก.พ. ที่ออกบ่อยเกือบทุกรอบมาไว้ในเล่มเดียว 

 

สารบัญ

1. วิชาภาษาไทย
1.1 ด้านความเข้าใจภาษา
1.2 ด้านการใช้ภาษา
2. วิชาความสามารถทั่วไป
2.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวน
2.2 ความสามารถด้านเหตุผล
3. วิชาภาษาอังกฤษ

 

จุดเด่นสินค้า

เป็นการจัดทำแนวข้อสอบที่ใกล้เคียง กับข้อสอบจริงในสนามสอบ ที่ออกบ่อยในทุกๆ ครั้งที่มีการสอ มารวมกันเอาไว้ในเล่มนี้  จึงเป็นจุดขายที่ว่าหากผู้อ่านท่านใดได้อ่าน ได้ทบทวน ได้ทดลองทำโจทย์แล้ว จะเกิดวามคุ้นเคยกับข้อสอบที่ออกสอบในสนามสอบจริง จะส่งผลให้โอกาสในการทำข้อสอบได้ถูกต้องสูงมาก อันจะนำไปสู่การสอบผ่าน ได้มากกว่าหนังสือเล่มอื่นๆ