รักร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

รักร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง รวมทุกศาสตร์และศิลป์เรื่องความรัก

ในสนามรบเราต้องใช้ตำราพิชัยสงคราม แต่ในสนามรักคุณต้องใช้คัมภีร์เล่มนี้

 

เพื่อพิชิตดินแดนหัวใจของฝ่ายตรงข้าม เพราะ “รู้เขารู้ เรารักร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”