เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๘

เรื่องจริงที่ยังสงสัยบอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่มที่ ๘ นี้ ได้บอกเล่าเรื่องราวของคุณชัชวาล เพ่งวรรธนะ (นักปฏิบัติธรรมชื่อดังของไทย)

ที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมิติภูต วิญญาณ อสุรกาย เหล่าปวงเทพ ที่คุณชัชวาล ได้ประสบพบเจอมากับตนเอง เพราะด้วยอานิสงส์ที่ได้บำเพ็ญบารมีมานาน ทำให้จิตนิ่งจนสามารถสื่อสารกับสภาวะเหล่านั้นได้ หนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวที่ชวนให้น่าสงสัยใคร่รู้มากมาย อาทิ อสุรกายมาเยือน มหัศจรรย์พระพิฆเนศ พระพิฆเนศให้ของขวัญ ท่องสู่มิติภูต คนสองโลก ฯลฯ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะบอกได้เพียงชาตินี้เท่านั้น

คำ นิยม
หนังสือเล่มนี้ก็เป็นธรรมะบันเทิงที่สนุกสนานให้ข้อคิดคติ พึงใจ โดยชี้ในสิ่งที่ไม่ควรพักอยู่ ชี้ในสิ่งที่ควรเพียรอยู่ เมื่อท่านผู้อ่านได้อ่านด้วยการพิจารณาในรายละเอียดแล้วก็ขอให้หยิบจับเอา สิ่งดี สิ่งไม่ดีที่คุณชัชวาล ต้องการให้นำเอาไปปรับปรุงแก้ไขตนเองที่เป็นเจตนาของผู้เขียนโดยแท้จริง

                                     เยาวลักษณ์ ไกรสรสวัสดิ์ 
                      อดีตผู้ดูแลผู้ปฎิบัติธรรมชมรมยุวพุทธิกสมาคมฯ  
ปัจจุบันเป็นผู้ดูแล ผู้ประสานงานการปฎิบัติธรรมวัดราชโอรสและวัดถ้ำเขาประทุน  อ. เขาชะเมา จ.ระยอง

เรื่องจริงที่ยังสงสัยบอกได้เพียงชาตินี้เท่านั้นเล่ม๘ ทำให้ผมได้มองเห็นและสัมผัสกับสิ่งที่เราเอง ณ วันนี้ยังไปไม่ถึง ยังไม่มีอานิสงค์ และหวังว่าด้วยความเพียรพยายามของเรา อานิสงส์จะส่งให้เราได้มีโอกาสสัมผัสสิ่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อเป็นเนื้อนาบุญ และทุนทางธรรมะให้กับเราทั้งในชาติภพนี้และชาติภพต่อๆไป

                                      อนันตชัย  ยูรประถม
                        ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน