ขอให้ร่ำรวย อุดมสุข ตลอดไป

หนังสือมงคลที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความร่ำรวย และความอุดมสุขแห่งชีวิต

ตามหลักแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ใน เรื่องต่างๆ รวบรวมมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับตนเองและบุคคลที่เคารพรักในวาระ ต่างๆ อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังรวบรวมคำอวยพรที่เป็นสิริมงคลทั้งภาษาธรรมะ และภาษาจีน เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง

คำนิยม
ใครต่อใครนิยมมักจะขอพรทำนอง ที่ว่า  ขอให้มีความร่ำรวย  ขอให้มีคนรัก  ขอให้สิ่งศักดิ์อำนวยพร  การที่ขอพรนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิด  หากแต่มีอีกอย่างที่จะทำให้พรที่ขอนั้นสำเร็จโดยเร็ว และวิธีดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว  ขอแนะนำให้เพิ่มพูนความร่ำรวย  ความสุข  ตลอดไป  ด้วยการอ่านหนังสือเล่มนี้  แล้วพรดีๆที่เคยขอจะสำเร็จ
                                                                          พระครูสุจิณฺวรธรรม
                                                           เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ(ธ)

หนังสือ  ขอให้ร่ำรวย  อุดมสุข  ตลอดปี  เอาแค่ชื่อของหนังสือเล่มนี้ก็น่าอ่านมากๆ สำหรับผู้ที่ปรารถนาในความร่ำรวย  อยากมีเสน่ห์  อยากมีโชค  และอยากอีกหลายๆอยาก  ได้อัดแน่นไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว  อยากให้ทุกท่านได้อ่านเมื่ออ่านจบแล้ว  ขอให้ร่ำรวย  อุดมสุข  ตลอดปี  ตามชื่อหนังสือเล่มนี้นะครับ

                                                                  ผศ.ดร.รักชาติ  ท่าโพธิ์ 
                                                                 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี