Quick แบบฝึกหัดลากนิ้วลากเส้น คัดไทย

Quick แบบฝึกหัดลากนิ้ว ลากเส้น คัดไทย : แบบฝึกหัดฝึกทักษะพร้อมกิจกรรมสนุกสนานเพื่อการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทย
เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสมอง กิจกรรมที่ออกแบบไว้ในเล่ม เช่น ลากนิ้ว ฝึกคัด ระบายสี จับคู่ ลากเส้นประ ค้นหาจากภาพ เป็นต้น สร้างสรรค์สื่อการสอนโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

 

หนังสือแบบฝึกทักษะ เรียนรู้ตัวเลขและจำนวน แตกต่างด้วยวิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน

 

จุดเด่นสินค้า : สนุก ไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรม และได้ความรู้