เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนดัง (ห้อง Gifted, หลักสูตร EP และห้องปกติ)

หนังสือรวม 5 วิชาสำหรับสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนสาธิต ทั้งห้องปกติ ห้อง Gifted และห้อง EP (English Program) หนังสือสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง สาธิต ในหลักสูตรธรรมดา และหลักสูตรพิเศษ เช่น Gifted EP 

 

สารบัญ

Part 1 วิทยาศาสตร์

Part 2 คณิตศาสตร์

Part 3 ภาษาอังกฤษ 

Part 4 ภาษาไทย

Part 5 สังคมศึกษา

 

จุดเด่นสินค้า

หนังสือรวมวิชาสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และสาธิตฯ สำหรับห้อง Gifted, หลักสูตร EP และห้องเรียนปกติ