แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1

เตรียมความพร้อมวิชาภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมเนื้อหา Grammar Reading และ Vocabulary ที่สนุกสนานและหลากหลายในทุกสาระการเรียนรู้ กว่า 150 ข้อ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการเตรียมพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้พร้อมกับการเตรียมสอบเลื่อนชั้น และติวเข้มเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

 

รวบรวมโจทย์ แบบฝึกหัด และแนวข้อสอบอย่างละเอียดที่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้มากที่สุด สำหรับทบทวนความรู้ เพิ่มคะแนนได้จริง

 

สารบัญ

Grammar
แบบฝึกหัด English Letters (A - Z)
แบบฝึกหัด 0-20
แบบฝึกหัด a, an และ This / That
แบบฝึกหัด In / On / Under
Standard Words in Classroom แบบฝึกหัดรวม*
Stand Up / Sit Down
Listen / Repeat
Quiet / Stop
Short Conversation แบบฝึกหัดรวม*
แบบฝึกหัด What’s your name / My name is
แบบฝึกหัด Hi / Hello / Good morning -afternoon-evening-night/ Good Bye
แบบฝึกหัด How are you / I’m fine thank you
แบบฝึกหัด Thank you / You’re welcome / Sorry
แบบฝึกหัด How old are you / I am …. years old / Happy Birthday!
แบบฝึกหัด What is it? / It is……..
แบบฝึกหัด Is it………? / Yes it is - No it is not

 

Vocabulary แบบฝึกหัดรวม* 
My Family
Animals
My School
People in school
Places in school
Foods and Drinks 
Colors
Days / Months / Holidays
Christmas / New Year / Songkran / Loy Kratong

Final Test 50 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 2 ชุด

 

จุดเด่นสินค้า

แบบฝึกหัดที่หลากหลาย ครอบคลุมที่สาระการเรียนรู้ ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กได้ตรง พัฒนาทักษะได้จริงในทุกเรื่องของ Grammar reading และwriting