Dino Story 123 แสนสนุก

หนังสือนิทานภาพไดโนเสาร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในชั้นเรียนอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ 2560 เหมาะกับนักเรียนชั้นอนุบาล เด็กๆ ทุกวัยที่สนใจ ภาพน่ารัก สดใส ให้ความรู้ ระบายสีได้ตามจินตนาการ ฝึกทักษะการเรียนไปพร้อมกันกับพี่ๆ ไดโนเสาร์

 

สื่อด้วยภาพไดโนเสาร์น่ารัก สดใส ระบายสีได้ตามจินตนาการ และยังได้ความรู้ที่เนื้อหาสอดคล้องกับชั้นเรียนอนุบาล 

 

จุดเด่นสินค้า :  ภาพน่ารัก สดใส เข้าใจง่าย  ให้ความรู้ ระบายสีได้ตามจินตนาการ