คัดไทย ก-ฮ อนุบาล 3

แบบฝึกคัดไทย ก-ฮ และคำศัพท์ที่มีพยัญชนะตัวนั้นๆ ผสมอยู่ พร้อมแบบฝึกคัดเลขไทย ๐-๙ ที่มาพร้อมความน่ารักของภาพการ์ตูนในการช่วยให้เด็กจดจำ เรียนรู้พยัญชนะไทยได้รวดเร็วขึ้น

 

จุดเด่น

มีแบบฝึกเพื่อการหัดคัด ก-ฮ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ทีขึ้นต้นด้วยตัวอักษร หรือมีตัวอักษรนั้นประสมอยู่