คัดไทย ก-ฮ อนุบาล 2

แบบฝึกคัดไทย ก-ฮ พร้อมแบบฝึกลีลามือ และการลากเส้นบริหารกล้ามเนื้อมือก่อนหัดคัดตัวอักษรในแต่ละหน้า เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับการลากเส้นในการเขียนพยัญชนะอย่างถูกวิธี

 

จุดเด่น

แบบฝึกแต่ละหน้า จะมีจุดประให้เด็กลากเส้นตามทั้งแบบเต็มตัวอักษร และแบบมีจุดประครึ่งตัวอักษร เพื่อให้เด็กหัดบังคับกล้ามเนื้อมือในการลากเส้นจนเต็มตัวอักษรด้วยตนเอง ขนาดตัวอักษรใหญ่ เหมาะสำหรับการฝึกเขียนในระดับอนุบาล