สรุปและแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข

สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ทุกหมวดวิชา เป็นหนังสือเน้นสรุปเนื้อหามีมาก ให้อ่านเข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย และเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ มาพร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเตรียมพร้อมสำหรับสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น


สารบัญ

บทที่ 1 ความสามารถทั่วไป
บทที่ 2 ความรอบรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
บทที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
บทที่ 5 หลักการจัดการศึกษา