Quick One Page One Day Addition 1-20 วันละหน้า หนูน้อยเก่งบวกเลขไม่เกิน 1 – 20

Quick One Page One Day Addition 1-20 วันละหน้า หนูน้อยเก่งบวกเลขไม่เกิน 1 – 20  
แบบฝึกหัดสำหรับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน อนุบาล และประถมต้น เพียงแค่ทำวันละหน้า ก็สนุกสนานได้ ไม่เครียด 

 

นอกจากแบบฝึกหัดคัดคำศัพท์ รูปภาพระบายสี ยังมีเกมจับคู่อักษรภายในเล่มอีกด้วย ส่งเสริมทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 

 

จุดเด่นของแบบฝึกหัดชุด Quick One Page One Day 


1. ฝึกทักษะร่างกายและการใช้มือของเด็กๆ 
2. เสริมทักษะการเรียนรู้ตามแนวทาง  Active Learning
3. เรียนรู้วิชาการต่างๆ อย่างสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด 
4. ตัดออกมาสะสมเป็นแฟ้มผลงาน (Portfolio)เพื่อความภาคภูมิใจของเด็กๆ 

 

ออกแบบโดย ชวลิต สามัญ 
นักออกแบบหนังสือสำหรับเด็ก มีผลงานมากกว่า 30 เล่ม จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย