ผักผลไม้มงคล กินแล้วเฮง

พืชผักผลไม้ที่ใช้ในงานเทศกาลมงคลต่างๆ ทั้งไทยและจีน ล้วนมีความหมายดีๆ เพื่อให้เรามีความสุข สมหวัง และมั่งมี

นอกจากนั้นแล้วยังทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยเพราะพืชผักเหล่านี้ล้วนอุดมไปด้วยวิตามินที่ดีต่อร่างกายทำให้ผู้ที่กินได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งหากกายแข็งแรงแล้วย่อมส่งผลดีต่อจิตใจทำให้ปลอดโปร่งและไม่ทุกข์