สมุดภาพคำศัพท์ 1001 คำ (Big Picture Dictionary 1,001 words)

สมุดภาพคำศัพท์ 1001 คำ (Big Picture Dictionary 1,001 words)  รวมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนกว่า 1,001 คำ พร้อมคำแปลและภาพประกอบ เหมาะกับการนำไปใช้เป็นสื่อการสอนของผู้ปกครองและคุณครู 

 

การจดจำคำศัพท์อาจเป็นเหมือนยาขมของการเรียนภาษา แต่เนื่องจากคำศัพท์ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทุกภาษา เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเรียนภาษารวมถึงภาษาอังกฤษ แต่การท่องคำศัพท์หากมีเพียงคำศัพท์เรียงรายนอกจากจะน่าเบื่อแล้ว ยังจดจำได้ยาก การมีภาพประกอบนั้นจึงเหมาะกับการใช้จดจำคำศัพท์ไม่ว่าจะสำหรับเด็ก หรือผู้ใหญ่ ด้วยเหตุผลนี้ทางสำนักพิมพ์จึงรวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนกว่า 1,001 คำ พร้อมคำแปลและภาพประกอบ และจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น

 

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณครู คุณพ่อ คุณแม่ หรือทุกท่านที่ต้องการสื่อการสอนไว้ใช้ให้เด็กๆ และนักเรียนจดจำคำศัพท์ รวมถึงผู้ที่ต้องการจดจำคำศัพท์ด้วยตนเอง 

เรียบเรียงโดย Intelli-Gen