ติวเข้มสอบ O-NET ป.6 ฉบับสมบูรณ์

การสอบที่มีความสำคัญและเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของ "พ่อแม่ผู้ปกครอง" มากกว่าตัวบุตรหลาน นั่นก็คือการสอบโอเน็ต ป.6 เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่ดี 

ในขณะที่เด็กๆ  เด็กๆ ป.6 นั้น ยังถือว่าเป็นเด็กอยู่มาก แต่ความหวังของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นสำคัญกว่า ผลงานหนังสือเล่มนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของผู้ปกครองและตัวเด็กเอง 

ครบถ้วนกลุ่มสาระวิชาที่ต้องใช้สอบโอเน็ต รวมเนื้อหาการเรียนการสอนที่เข้าใจยาก และกระจัดกระจาย มาจัดหมวดหมู่ พร้อมให้เด็กๆ ชั้น ป.6 ได้ทบทวน สามารถลองทำโจทย์ และทบทวนได้ในเวลาจำกัด

เฉลยข้อสอบชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นการเสริมความเข้าใจให้ได้รับความรู้เพิ่มมากกว่าเดิมโดยอัตโนมัติ เน้นให้ได้คะแนนมากๆ เพื่อนำคะแนนสอบ O-NET ไปรวมกับคะแนนสอบคัดเลือกเข้าม.1 ให้ได้ในโรงเรียนที่ตั้งใจไว้ ขอเพียงแค่อ่านจบ หรือทำข้อสอบในเล่มจบ โดยไม่ต้องไปกวดวิชาที่ไหน ก็จะสามารถสอบได้อย่างแน่นอน