10,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ไม่รู้ ไม่ได้ สำหรับนักเรียน

 สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาในการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน การท่องเที่ยวต่างประเทศ นั่นก็คือ การไม่รู้คำศัพท์ หรือไม่รู้ว่า ณ ช่วงเวลานั้น ต้องใช้คำศัพท์ใด จึงจะถูกต้อง เหมาะสม ต่อการเรียน การค้นคว้า การสอบ การประสานงาน หรือการติดต่อสื่อสาร...ทั้งๆ ที่มีดิกชันนารี หรือหนังสือรวมคำศัพท์อยู่ในมือ  

 

เหตุผลก็เพราะดิกชันนารีเล่มนั้น หรือรวมคำศัพท์เล่มนั้น ถูกกำกับเอาไว้ด้วยคุณภาพ และปริมาณคำศัพท์ จึงทำให้ไม่มีคำศัพท์ที่ต้องการรู้ความหมาย ปรากฏอยู่ในหนังสือดังกล่าว   เมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทางคณะผู้จัดทำ และคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ในวงการภาษา ซึ่งสร้างสรรค์ดิกชันนารีไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย มาหลายระดับ หลายเล่ม

 

จึงได้ร่วมกันพัฒนาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ด้วยคำศัพท์กว่า 10,000 คำ อย่างครอบคลุม ไม่ตกหล่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการของทุกท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...รู้ทุกคำที่ต้องการค้นหา