แนวข้อสอบ PAT 1 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 61-62

แนวข้อสอบ PAT 1 ในส่วนที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมมีเฉลยละเอียดในทุกขั้นตอน