เมย่าขี้อาย

เด็กขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าคิดหรือตัดสินใจด้วยตนเอง คือความกังวลที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่าน อยากจะช่วยเหลือ และพัฒนาให้เด็กก้าวผ่านพฤติกรรมเหล่านี้ ซึ่งในการช่วยกันผลักดันให้เด็กเลิกอายและกล้าแสดงออก ก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีตามคำแนะนำที่มีอยู่ท้ายเล่ม

 

นอกจากนั้นนิทานยังนับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เด็กซึมซับการแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ โดยพวกเค้าจะเรียนรู้เรื่องราวผ่านตัวละครที่มีวัยใกล้เคียงกัน ทำให้เด็กเห็นภาพเป็นรูปธรรม ช่วยเสริมสร้างอีคิวที่ดี เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีความพร้อมทุกด้าน และพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับบุคคลอื่นในการเข้าสังคมต่อไปนั่นเอง