Marketing on Twitter ทำตลาดให้ติดด้วยทวิตเตอร์

Twitter เว็บชื่อดังสุดฮิตนั้นทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

รู้หรือไม่ Twitter สามารถใช้ทำการตลาด สร้างแบรนด์ โปรโมตสินค้า ประชาสัมพันธ์งานและตัวของคุณเอง  หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณทำตลาดได้อย่างง่ายๆ และใช้ต้นทุนที่ต่ำมากอย่างไม่น่าเชื่อ!   

หนังสืออ่านง่าย  สนุก   ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ที่กินอยู่หลับนอนกับ Twitter มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน!