เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที (How to Write Business Plan in 3 minutes)

เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที (How to Write Business Plan in 3 minutes) หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยการวางแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็น แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการบริหาร จัดการภายใน แผนฉุกเฉินและกระบวนการอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทำให้ผู้อ่านวิเคราะห์เจาะลึกมองภาพธุรกิจด้วยตนเอง อย่างรู้หลักและเข้าใจได้ไม่ยาก

 

ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มี ความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเพิ่งจบการศึกษามา หมาดๆ หรือผู้ที่มีเงินเดือนประจำแต่อยากลองเปิดธุรกิจ ใครที่กำลังจะเริ่มคิดทำธุรกิจ หนังสือเล่มนี้คือกุญแจดอกแรก ในการทำความเข้าใจจากศูนย์ สามารถช่วยให้คุณได้เริ่มต้น เขียนแผนธุรกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และคุณต้องประสบความ สำเร็จในธุรกิจอย่างสูงสุดแน่นอน