บางสิ่งที่ (ตา) มองไม่เห็น ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริง

บางสิ่งที่ (ตา) มองไม่เห็น ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริง คือหนังสือที่รวมสุดยอดเหตุการณ์จริงจากนักปฏิบัติธรรมที่ถูกบันทึกเอาไว้ตลอดระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี  โลกแห่งความมหัศจรรย์ของผู้เขียนเริ่มต้นตั้งแต่เมื่ออายุ ๕ ขวบคือ การแสวงหามิติภพภายในของจิต เพื่อก้าวเข้าไปในขอบเขตแห่งห้วงกาลเวลา ที่ต้องใช้จิตที่มีกำลัง พลังสติ

 

โดยให้กายละเอียดและคุณธรรมแห่งจิตเสมอกับมิติภพภูมินั้นๆ ด้วยคลื่นแห่งจิตตสังขารที่ส่งการกระเพื่อมเข้าไปหยั่งถึงในมิติภพนั้นๆ จึงจะแทรกเข้าไปในมิติภพภูมิเหล่านั้นได้