ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.3

รวมโจทย์เด็ดเข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 และแนวข้อสอบ สสวท. ให้นักเรียนได้ ทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเอง ก่อนนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกฝนเหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสนามสอบจริง