ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6

รวมโจทย์เด็ดเข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 และแนวข้อสอบ สสวท. ให้นักเรียนได้ทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเอง

ก่อนนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกฝนเหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสนามสอบจริง อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ได้อีกด้วย