ชักจูงใจคน เล่มเดียวจบ

ชักจูงใจคน เล่มเดียวจบ (Motivate Yourself and Others :Bullet Guide)
สรุปย่อวิธีสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองมีไฟ กระตุ้นใจคนให้ลุกโชนตลอดเวลา กระชับ อ่านจบไว เข้าใจง่าย 

 

อแมนดา วิกเกอร์ส (Amanda Vickers) และสตีฟ บาวิส-เตอร์ (Steve Bavister) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสถาบันที่มีชื่อว่า “Speak First” ซึ่งเป็นสถาบันที่เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจการจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษา โดยเฉพาะในด้านทักษะการสื่อสาร เช่น ผลกระทบจากการสื่อสารที่มีต่อบุคคล (Personal Impact) การจัดการกับสื่อ ทักษะการนำเสนองาน การสร้างอิทธิพล รวมไปถึงทักษะการให้คคำแนะนำและคำปรึกษา

 

พวกเขายังเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสื่อสารในธุรกิจ และได้ไปจัดการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาในหลายๆ องค์กรทั่วโลกก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Speak First นั้น ทั้งสองทำงานอยู่ในวงการธุรกิจ จนท้ายที่สุดแล้วทั้งสองได้อยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการพัฒนาระดับสูง อแมนดาเคยทำงานให้กับธนาคารโลก (Global Bank)

 

ซึ่งเธอประสบความสำเร็จในการดูแลพนักงานจำนวน 60 คนที่เป็นทีมงานของเธอ สำหรับสตีฟนั้นเคยดำรงตำแหน่งอาวุโสให้กับบริษัทสื่อระดับนานาชาติ ซึ่งเขามีหน้าที่รับผิดชอบพนักงานจำนวน 80 คน 

 

สตีฟและอแมนดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมในสาขาจิตวิทยา และปริญญาโทผู้เชี่ยวชาญในสาขาโปรแกรมประสาทภาษาศาสตร์ (Neuro Linguistic Programming: NLP) ซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใจมากขึ้นว่า อะไรเป็นสาเหตุให้คนเราทำสิ่งต่างๆ ทั้งคู่เคยมีงานเขียนร่วมกันมาแล้วมากมาย

 

ได้แก่ เอสเซนเชียล เอ็นแอลพี (Essential NLP) คอนฟิเดนต์โคชชิง (Conf ident Coaching) พรีเซนต์วิทอิมแพคแอนด์คอนฟิเดนซ์ (Present with Impact and Conf idence) และ เพอร์ซันแนลอิมแพค (Personal Impact) 

 

คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฎีแรงจูงใจของค่ายต่างๆ เช่น Abraham Maslow,Douglas McGregor,Frederick Herzberg, Expectancy Theory ของ Victor Vroom, Acquired-needs Theory ของ David McClelland  และอัดแน่นไปด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจต่างๆ เช่น Neuro Linguistic Programming : NLP, Self-fulf illing Prophecy,การชื่นชม, การให้แรงจูงใจให้เหมาะกับลักษณะบุคลิกภาพทางจิตวิทยา เป็นต้น  โดยคุณจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง ผู้อื่น ผู้ร่วมงาน คนในบ้าน และในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

 

สารบัญ

บทนำ 
01 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
02 อำนาจของการตั้งเป้าหมาย 
03 สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง 
04 ลงมือสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองกันเถอะ 
05 ลงมือสร้างแรงจูงใจให้กับคนอื่นกันบ้าง 
06 สร้างแรงจูงใจให้กับคนอื่นในที่ทำงาน 
07 สร้างแรงจูงใจให้กับคนในบ้าน 
08 สิ่งที่ทำลายแรงจูงใจ – เราจะหลีกเลี่ยงการลดแรงจูงใจได้อย่างไร 
09 สร้างแรงจูงใจให้กับคนอื่นในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก 
10 เปลี่ยนมาเป็นผู้สร้างแรงจูงใจที่ดี