อนุกรม

อนุกรม เป็นหนังสือที่ช่วยให้เด็กฝึกคิดอย่างมีแบบแผน รู้จักการจัดลำดับ การคาดเดาสถานการณ์ และฝึกคิดแบบเชื่อมโยง ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างๆ ในลำดับที่สูงขึ้นต่อไป

โดยเด็กๆ จะได้สนุกกับกับแบบฝึกอนุกรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ แบบเดี่ยว แบบคู่ อนุกรม 9 ช่อง อนุกลมวงกลม และฝึกคิดในตาราง 9 ช่อง เป็นต้น