แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการคูณ

สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เสริมความรู้เรื่องการคูณให้แก่เด็ก โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือคุณครูช่วยแนะนำให้เด็กเกิดความเข้าใจเรื่องสูตรคูณที่อธิบายไว้ในช่วงต้นของเนื้อหา จากนั้นให้เด็กท่องสูตรจนคล่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในหา

คำตอบจากโจทย์ชนิดต่างๆ อาทิ การคูณแนวตั้ง แนวนอน หรือโจทย์ปัญหาการคูณได้อย่างแม่นยำ และถูกวิธี เมื่อเด็กมีทักษะพื้นฐานที่แม่นยำแล้ว จะทำให้เด็กเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ ในระดับที่ยากและซับซ้อนขึ้นได้โดยง่าย