แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. ทำได้ สอบติด 100%

การสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ ภาค ก ซึ่งถือว่าเป็นบันไดขั้นที่ 1 ในการเข้าทำงานเป็นครูผู้ช่วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สอบไม่ผ่านครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ ได้เข้ามาสอบในสนามนี้  

แต่ถ้าหากพิจารณาตามความเป็นจริง จะพบว่าผู้สมัครสอบส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ทำงานแล้ว และผู้เริ่มต้นทำงาน นับเป็นจำนวนที่มีมากกว่าผู้ที่เรียบจบใหม่ ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีเวลาในการทบทวน

ทางสำนักพิมพ์จึงร่วมกับคณาจารย์คุณภาพ สร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เนื้อหาครอบคลุมที่สุด ครบถ้วนทั้ง ภาค ก ข ค สามารถช่วยให้ ทำความเข้าใจได้ในเวลาอันน้อยนิด ซึ่งจะทำให้ผู้สอบ สามารถสอบเข้าบรรจุทำงานได้แน่นอน