มะเร็ง(ไม่) ร้าย

หากพูดถึงโรคมะเร็งใครๆ ก็จะคิดว่าเป็นโรคร้ายรักษาไม่ได้ ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป

มะเร็งบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้หากเอาใจใส่ ดูแล และป้องกัน

รวมถึงหาความรู้เพื่อรับมือกับโรคได้ทันท่วงที นอกจากนั้นกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากมีกำลังทางใจที่ดีแล้วโรคทางกายย่อมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งญาติและผู้ใกล้ชิดสามารถช่วยเคียงข้างและเติมเต็มได้