สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.1 (8 วิชา)

เตรียมความพร้อมให้นักเรียน ชั้นป.1 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชา ภาษาไทย, อังกฤษ, คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ศาสนา,วัฒนธรรม, ศิลปะ, สุขศึกษาและพละศึกษา

โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย และแบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพ การ์ตูนประกอบสวยงามสนุกสนาน พร้อมแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง