สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.1

เตรียมพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 สรุปเนื้อหาละเอียด ตรงตามหลักสูตร  เข้าใจง่าย  เตรียมความพร้อมให้กับเด็กด้วย แบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท

เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม  สนุกไปกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง