Quick Dict หาศัพท์ฉับไวอังกฤษ-ไทย ป.1-6 ฉบับพกพา

Quick Dict หาศัพท์ฉับไวอังกฤษ-ไทย ป.1-6 ฉบับพกพา 
พจนานุกรมรวมศัพท์อังกฤษ-ไทย ขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย น้ำหนักเบา 

ข้อดีของหนังสือเล่มนี้ 
- รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เรียน ใช้สอบ 
- คัดจากหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
- ศัพท์เยอะ ครอบคลุม แถมเพิ่มเติมคำใหม่ที่ ควรรู้ให้อีกด้วย 
- ด้านข้างเล่มมีแถบสีตัวอักษรตั้งแต่ A-Z และมี ตัวช่วยพิเศษในเล่มเพื่อให้พลิกหาคำง่าย ตอบศัพท์ทันใจ ได้คะแนนเร็วไวกว่าเพื่อน 
- พร้อมคำอ่าน บอกประเภทของคำ และมีคำแปลทุกคำ 
- เหมาะกับเด็กนักเรียนพกพาไปเปิดหาศัพท์ที่โรงเรียน ทำการบ้าน เรียนพิเศษ หรือแม้กระทั่ง ใช้ท่องจำศัพท์ทุกที่ 
- เหมาะกับผู้สนใจภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นและนักเรียนทุกวัยในระดับชั้นประถมศึกษา