ถึงทุกข์ก็สุขได้

หนังสือรวมแนวคิดจิตวิทยาที่จะเปลี่ยนชีวิตให้มีสุขได้ แม้ในใจจะมีทุกข์มากมายสักเพียงใดก็ตาม

ภายในเล่มบรรจุหลักการขจัดทุกข์ 5 ประการ และหลักการเหล่านี้จะพาท่านผู้อ่านไปสู่วิธีการแก้ไขทุกข์ต่างๆ เช่น ความกังวล,ความเหงา,ทุกข์จากการทำงาน,ทุกข์จากการเงิน เป็นต้น พร้อมภาพประกอบและการออกแบบรูปเล่มที่สวยงามผ่อนคลายหายทุกข์