สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.2

เตรียมพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ครอบคลุมเนื้อหา Grammar reading และ Vocabulary พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพ การ์ตูนประกอบสวยงาม สนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ  และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ ได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง