ป่วยกายรักษาด้วยสมุนไพร ป่วยใจรักษาด้วยธรรมะ

ความเจ็บป่วยของกายเป็นเรื่องธรรมดาของสังขาร  แต่การตามรู้เท่าทันใจไม่ให้เป็นทุกข์เพราะการป่วยของกายนั้น  ต้องอาศัยความสงบเย็นและมีสติของใจในระดับหนึ่งช่วยประคอง  เพื่อเป็นธรรมโอสถรักษาใจไม่ให้เกิดทุกข์  

เพราะถ้าไม่เข้าใจในธรรมดาของสังขารอย่างที่มันควรจะเป็นแล้ว ความทุกข์คือรางวัลที่ใจจะได้รับกลับมา  ขอเป็นกำลังใจแด่ท่านที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้  ขอให้พยายามศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านำมาเป็นเกราะกำบังจากโรคทุกข์  โรคท้อ  อันเกิดจากใจที่ขาดพลัง

เพราะเมื่อยามใดที่ท้อ ขาดพลังชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพ สิ่งเหล่านั้นจะทำให้ท่านกลับมามีพลังและกำลังใจอันเข็มแข็ง พร้อมเผชิญหน้ากับความจริงทุกๆ ด้าน