Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Apr 21, 2017

ติวเข้ม PAT 2 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 5 วัน

เพราะเข้าใจในความยากของการสอบ PAT 2 ทางสำนักพิมพ์ จึงมุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ยากให้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้หัวข้อที่ต้องทบทวนเพื่อการสอบซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากถูกจัดระบบทำให้มีความเข้าใจ หรือจดจำได้อย่างเป็นระบบ ผ่านหนังสือเล่มนี้ ครบถ้วนทั้ง วิชาฟิสิกส์ , วิชาชีววิทยา ,วิชาเคมี รวมถึงแนวข้อสอบที่ออกบ่อยทุกปี  

เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนที่สนใจสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ได้เข้าเรียนในสาขาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ตามที่ใจหวัง