บริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเข้าใจง่าย

บริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเข้าใจง่าย (Easy Guide : Human Resources)

เตรียมพร้อมสู่งาน HR ยุคใหม่ เข้าใจระบบงาน พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ในเล่มเดียว  HR ต่างจากแผนกบุคคลอย่างไร HR ทำอะไรบ้าง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในประเด็นของ HR เตรียมพร้อมสู่การเป็น HR ยุคใหม่ สนุก เข้าใจง่าย ในเล่มนี้

 

สารบัญ -

บทที่ 1 เริ่มงานวันแรก

บทที่ 2 HRD & HRM

บทที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทสมัยใหม่

บทที่ 4 งานว่างคน คนว่างงาน

บทที่ 5 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ตัวจริง

บทที่ 6 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

บทที่ 7 งาน HR ในชีวิตจริง