คัมภีร์แห่งความสุข

“การเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ร่างกายนี้เป็นรังของโรค  โดยย่นย่อชีวิตนี้มีการเกิดเป็นเบื้องต้น  มีความแก่และความเจ็บป่วยอยู่ในระหว่าง  และมีความตายเป็นที่สิ้นสุด” 

นี่คือนิยามของชีวิตที่สั้น ตรง และจริงอย่างที่สุด

คำสอนของพระพุทธเจ้า ช่างดูโหดร้ายเหลือเกินในชีวิตจริง อยู่ตรงข้ามฝัน  และเดินสวนทางกับความต้องการของใจเรามาก  มากพอที่จะทำให้ใครหลายๆ คน ทำเป็นไม่รู้จักกับคำสอนเหล่านั้น  บ้างก็พยายามเลี่ยงที่จะเอ่ยอ้างถึง  แต่ก็ไม่เคยเห็นมีใครสักคนหนีพ้นไปได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต

“อย่ามัวรำพันกับอดีตที่ผ่านมา หรือเป็นกังวลกับอนาคต ที่ยังมาไม่ถึง แต่ขอให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มาก แล้วเราจะมี ความสุข”