สรุปและแนวข้อสอบฟิสิกส์

สรุปและแนวข้อสอบฟิสิกส์สำหรับ ม.4-6 เนื้อหาครบ อ่านเข้าใจง่าย รวมข้อสอบจากสนามแข่งขันระดับประเทศ เช่น O-NET PAT2 และ 9 วิชาสามัญ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ