Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Mar 31, 2017

สรุปและแนวข้อสอบเคมี

สรุปและแนวข้อสอบเคมีสำหรับ ม.4-6 เนื้อหาครบ อ่านเข้าใจง่าย รวมข้อสอบจากสนามแข่งขันระดับประเทศ เช่น O-NET PAT2 และ 9 วิชาสามัญ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ