ใครคือรักแท้ของเรา

เพราะรักแท้ เป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนอยากประสบพบเจอ ใครคือรักแท้ของเรา คือลายแทงแห่งรักแท้

สำหรับผู้ที่ยังมีความตั้งมั่นที่จะค้นหาว่าใครกันหนอที่เป็นรักแท้ของเรา มากไปกว่านั้น หนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการหาคู่แท้ การสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของใครๆ เมื่อมีรักรักอย่างไรให้ไม่เจ็บ รวมไปถึงสัจธรรมแห่งความรัก …. หนังสือเล่มนี้อธิบายด้วยภาษาละเมียดละไมสวยงาม ทรงคุณค่าต่อชีวิต ด้วยภาษาธรรมะ ประยุกต์เข้ากับจิตวิทยาความรักได้สละสลวยลงตัว เมื่ออ่านจบแล้ว ท่านจะได้ทราบว่า ใครกันหนอคือรักแท้ของเรา

คำนิยม

หนังสือ “ใครคือรักแท้ของเรา” นับเป็นผลงานอีกเล่มที่น่าอ่านอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เนื้อหาเข้มข้น โดยสอดแทรกธรรมะไว้อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ด้วยวิถีธรรมะที่มีอยู่ในรากฐานจิตใจ เพื่อช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะมากยิ่งขึ้น

                                                              พระเทพสารคามมุนี
                                                  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

“ใครคือ รักแท้ของเรา” อธิบายศาสตร์ (ความรู้) และศิลป์ (การนำไปใช้) แห่งเรื่องนี้อย่างละเอียดลึกซึ้งทุกขั้นตอน ทุกแง่ทุกมุมได้อย่างน่าสนใจ โดยได้นำเอาความรู้สมัยใหม่มาอธิบายร่วมกับหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ได้อย่างกลมกลืนเพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลสืบต่อไป

                                                     พระมหาไพทูล อตฺถวํโส
                                    วัดศรีนครินทรวราราม สวิตเซอร์แลนด์