อะไรขายดีในอินเทอร์เน็ต เล่ม 2

ความนิยมของผู้คนที่มีต่อสินค้า คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สินค้าที่ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตในยุคนั้น ปัจจุบันกลับกลายเป็นสินค้ามีผู้คนต้องการลดน้อยลงกว่าเดิม หรือกลายเป็นสินค้าที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  

หนังสือเล่มนี้ ซึ่งถือว่าเป็น ยุคที่ 2 ของหนังสือซีรี่ยส์ อะไรขายดีในอินเทอร์เน็ต จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้จุดมุ่งหมาย ที่จะทำให้ได้ทราบว่า 

- ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน สินค้าอะไรที่ขายดี และเป็นที่ต้องการของผู้คนส่วนใหญ่ จนสามารถทำกำไรให้กับผู้ขาย 
- สินค้าขายดีที่มีคนนิยมเอามาขาย ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในประเทศ และสินค้าพรีออเดอร์จากต่างประเทศเช่น จีน ญี่ปุ่น เขาไปซื้อหาจากที่ไหน จะทำการติดต่อซื้อสินค้าที่ขายดีเหล่านั้นได้อย่างไร ด้วยวิธีไหน ต้องใช้เงินเท่าไหร่ การจัดส่งต้องทำอย่างไร ฯลฯ 
 - สามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ใดบ้าง ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  ซึ่งผู้อ่านสามารถปฏิบัติอย่างเป็น Step ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เพื่อขายสินค้าแบบพรีเอเดอร์ และไม่พรีออเดอร์ ผ่านการหาสินค้ามือหนึ่ง มือสอง ที่ขายดีที่หลากหลาย ทั้งจากในประเทศและนอกประเทศอย่างจีน ญี่ปุ่น มาจำหน่ายตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ผ่าน Facebook , line และช่องทางออนไลน์อื่นๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต ด้วยการแนะนำข้อมูลที่ทำให้คุณมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยที่สุด หรือแทบไม่มีความเสี่ยงเลย  

จึงเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ที่ต้องการทำอย่างจริงจัง ทำเป็นอาชีพเสริม เป็นงานอดิเรก ท่านที่อยู่ในวัยเกษียณ สามารถสร้างรายได้อย่างที่พอใจ