เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์

เนื้อหา 5 วิชาหลัก ที่ละเอียดที่สุด โดยเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ระดับประถมเพื่อใช้ การเตรียมสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เตรียมพร้อมทุกสนามแข่ง