แนวข้อสอบ เตรียมทหาร (เหล่าตำรวจ)

เก็งข้อสอบแบบเข้มข้น เฉลยละเอียด เข้าใจง่าย เน้นข้อสอบสำคัญที่ใช้สอบนักเรียนเตรียมทหารส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบตรงจุด ข้อสอบครบทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เก็งข้อสอบกว่า 600++ ข้อ