หุ่นสวยทันใจด้วยโยคะ ใน 4 สัปดาห์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

การฝึกโยคะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก เป็นตัวช่วยชั้นดีในการนำให้คุณเข้าใกล้สุขภาพดี และหุ่นสวยตามต้องการด้วยขั้นตอนที่ค่อยเป็นค่อยไป ฝึกง่าย และเห็นผลจริง  

โดยในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีท่าทางการฝึกที่ต่างกันออกไปเพื่อทำให้ร่างกายเราปรับสมดุล และเผาผลาญส่วนเกินได้ในทุกๆ จุดที่ต้องการ