โจทย์และแนวข้อสอบสำคัญ วิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ต้องรู้และทำให้ได้

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ เพื่อสอบ O-NET ป.6ตามแนวการสอบใหม่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยเน้นการสรุปใจความสำคัญ และเทคนิคในการทำโจทย์แบบต่างๆ ของโอเนตวิทยาศาสตร์ ป.6 เพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งหมด และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
 

วิทยาศาสตร์ โอเนต ป.6 แนวข้อสอบ... ที่ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบจริง

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7
เฉลย แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
เฉลย แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
เฉลย แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
เฉลย แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
เฉลย แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4
เฉลย แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5
เฉลย แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6
เฉลย แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7
 

จุดเด่นสินค้า : แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ โอเน็ต ป.6 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ทันสมัยล่าสุด