โจทย์และแนวข้อสอบสำคัญ ป.6 สอบเข้า ม.1 ต้องรู้และทำให้ได้

รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบจากสนามสอบทั่วประเทศ ที่ใช้ในการสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1 บ่อยที่สุด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและตัวอย่างโจทย์ที่ออกสอบจริง เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ  แนวข้อสอบ อัตนัยและปรนัย ตั้งแต่โจทย์ข้อสอบทั่วไปไปจนถึงระดับโจทย์ยาก พิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เตรียมพร้อมสอบเข้าทุกโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ

 

รวมวิชาหลักทั้ง 5 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบเข้า ม.1 ทั่วประเทศ ทั้งอัตนัย และปรนัย ที่ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบจริง

 

ข้อสอบ – เฉลย วิชา คณิตศาสตร์
ข้อสอบ – เฉลย วิชา ภาษาไทย
ข้อสอบ – เฉลย วิชา สังคมศึกษา
ข้อสอบ – เฉลย วิชา วิทยาศาสตร์