อัปเดตแนวข้อสอบล่าสุด O-NET ป.6

การสอบ O Net เป็นการสอบที่มีความสำคัญต่อทั้งตัวผู้เรียนและสถานศึกษา หนังสือ อัพเดตแนวข้อสอบล่าสุด O-NET ป.6 จึงได้ทำการออกแบบแนวข้อสอบแบบอัดแน่น จัดเต็ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการฝึกทักษะ ก่อนลงสนามสอบจริง 

 

พัฒนาทักษะการทำข้อสอบให้ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ด้วยแนวข้อสอบทันสมัย ข้อสอบที่ออกบ่อยที่มาพร้อมด้วยแนวคิดในการหาคำตอบแบบเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

 

จุดเด่นสินค้า

ข้อสอบทันสมัย ออกสอบบ่อย แนวข้อสอบอัดแน่น จัดเต็ม พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง