Dictionary for Students พจนานุกรม Eng-Thai ฉบับนักเรียนประถม

พจนานุกรมศัพท์สำหรับนักเรียนที่คัดสรรคำน่ารู้ และความหมายของคำหลากหลายค้นหาง่าย เหมาะกับการใช้งานจริง

 

5 เหตุผลที่ต้องมีพจนานุกรมเล่มนี้
1.นำเสนอคำศัพท์ที่ใช้บ่อยและสำคัญในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน
2.ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ น่าเชื่อถือ
3.ครบถ้วนทั้งคำแปล วิธีอ่านออกเสียง และระบุประเภทของคำ
4.ออกแบบจัดรูปเล่มช่วยให้ค้นหาคำง่ายขึ้น
5.ผลิตด้วยวัสดุดี มีคุณภาพสูง


คำนิยมสำหรับหนังสือเล่มนี้ โดยครูเบลล์ (กานต์กัลฟ์ บุญเลิศเหมานนท์) นักแปลอิสระ และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ

"หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นคลังศัพท์ชั้นดีของเด็กในช่วงวัยเรียนทุกคน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคำศัพท์นั้นเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ มีอาวุธชั้นดีและสามารถนำไปใช้ต่อยอดกับบทเรียน รวมทั้งพิชิตข้อสอบในทุกสนามสอบได้อย่างราบรื่นด้วย"