เตรียมสอบเพิ่มเกรด คณิตศาสตร์ ป.1

เตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ทั้งสรุปกระชับและแนวข้อสอบทุกรูปแบบทั้งยากและง่าย ครอบคลุมการสอบในทุกโรงเรียน

 

เตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ทั้งสรุปกระชับและแนวข้อสอบทุกรูปแบบเหมาะสำหรับติวก่อนสอบ

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ 1-10 และ 0
บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
บทที่ 4 การนับ 11-20
บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
บทที่ 10 จำนวนนับ 21-100
บทที่ 11 การวัดความยาว
บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
บทที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ

 

จุดเด่นสินค้า : สรุปกระชับ และแนวข้อสอบทุกรูปแบบทั้งยากและง่าย เหมาะกับติวสอบคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียน